ТІРКЕЛУ

Егер Сіз "Қазақтелеком" АҚ қызметтерінің абоненті болсаңыз және жеке кабинет қызметтерін қолданбаған болсаңыз, онда сізге жаңа есептік жазбаны құру рәсімінен өтуіңіз қажет. Тіркеу уақыты көп уақытыңызды алмайды
Сервис желісінен алған тіркеу деректерін қолданыңыз - GUID коды және тіркеу коды
GUID код

 - 

Тіркеуге арналған код
 
Өзіңізге бірегей логин (ол латын әріптері, сандар, дара дефис, астыңғы сызықтан тұруы мүмкін, әріптен басталып, 30 символдан аспауы қажет), күрделірек парольді ойлап табыңыз (6-дан 16 символға дейін), электронды почтаның нақты адресін көрсетіңіз және қалған жолақтарды толтырыңыз
Логин *
Пароль *
Парольді көрсету
Парольді қайталау *
Ұялы телефон *
+7
E-mail *
Бақылау сұрағы *
Бақылау жауабы *
Жарнама сілтемелерін алу
SMS жолдау қызметіне келісемин